Úvody

Seznam zkratek

Seznam zkratek     Spisy sv. Františka   zkratka celý název datum vzniku 1ListKust První list kustodům 1219 2ListKust Druhý list kustodům 1219 ChvBN Chvály Boha nejvyššího září 1224 ChvHod Chvály ke každé hodince   ListAnt List sv. Antonínovi 1223-24 ListBol List obyvatelům Bologne 1222 ListFranc List francouzským bratřím   ListJak List paní Jakubě září […]

Seznam zkratek Číst dál »

Použitá literatura

Použitá literatura: Vacca, S.: „Lo storico tra esigenze scientifiche e insidie apologetiche.“ In Laurentianum 39 (1998) s. 487-509. Fonti Francescane. Padova, Edizioni Messaggero Padova 1990. Accrocca, F.: „Nodi problematici delle fonti francescane. a proposito di due recenti edizioni.“ in Collectanea Franciscana 66 (1996) 563-598. Alberzoni, M. P.: „San Damiano nel 1228. Contributo alla »questione clariana«.“

Použitá literatura Číst dál »

Životopis sv. Františka

Krátký životopis sv. Františka František se narodil v malém umbrijském městě Assisi v r. 1181 nebo 1182 Petru Bernardonovi, bohatému obchodníku s látkami, a jeho ženě Pice, která byla francouzského šlechtického původu. Snad proto ho pak jeho otec nazýval Francesco (Francouzek), i když byl pokřtěn jako Jan. Mladý František miloval život a dovedl si ho užívat. Proto se

Životopis sv. Františka Číst dál »

Vznik spisů

Vznik spisů Je mimo jakoukoli pochybnost, že sv. František uměl číst a také psát. V tehdejší době to znamenalo, že alespoň trochu uměl latinsky. Jistého vzdělání se mu dostalo ve farní škole sv. Jiří, to pak bylo dále rozvíjeno v rámci Řádu, kde spolu s ostatními bratry recitoval latinské oficium. Autografy, které se nám dochovaly (Požehnání bratru Lvovi,

Vznik spisů Číst dál »

Neautentické spisy

Pochybné a neautentické spisy: V minulosti bylo sv. Františkovi přisuzováno ještě mnoho dalších spisů. Zde uvádíme pouze ty, které se dochovaly v latině. Collatio: Haec sunt arma. Ve skutečnosti jde o sbírku výroků církevních Otců (např. Augustina, Jeronýma, Řehoře, Bernarda), která byla písařem omylem připsána sv. Františkovi. Collatio quadem s. Francisco tributa. Spis, který podle svého obsahu

Neautentické spisy Číst dál »

České překlady

České překlady Český překlad spisů sv. Františka vyšel poprvé r. 1915. Postaral se o něj Leander Brejcha OFM a vyšel v Praze pod názvem Spisy a myšlenky svatého Františka z Assisi. Tento překlad vycházel z textů Hayeových, vydaných v Lyonu r. 1653, tedy z textů, které již v té době byly dosti zastaralé, v poznámkách však byla brána v úvahu i nová

České překlady Číst dál »

Nedochované spisy

Spisy, o kterých víme, že existovaly, ale nedochovaly se: Listy sv. Františka kardinálu Hugolinovi z Ostie (1Cel 100: Kdykoli mu totiž v záležitosti řádu psal, nebo spíše když psal puzen Kristovou láskou, kterou k němu pociťoval, neoslovoval ho jen: biskup z Ostie nebo z Velletri, jak obvykle činili ostatní, nýbrž rozšiřoval pozdravnou formuli takto: »Nejdůstojnějšímu Otci«

Nedochované spisy Číst dál »

Úvod

Redigoval, poznámkami a úvody opatřil: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap. Překlad: Markéta Koronthályová, J. B. Štivar     Spisy sv. Františka a sv. Kláry   Úvod o Františkovi a Kláře Svého času žil v Assisi muž zvaný František (1182-1226), syn poměrně zámožného obchodníka jménem Pietro Bernardone, aniž by tušil, že existuje nějaká slečna Klára (1193-1253), dcera pocházející

Úvod Číst dál »

Přejít nahoru