Posvátná úmluva svatého Františka s paní Chudobou

 

Kapitola 1 – Blažený František se ptá po Chudobě

Kapitola 2 – Prosí, aby mu ukázali, kde bydlí Chudoba

Kapitola 3 – Blažený František napomíná bratry

Kapitola 4 – Chudoba se diví, jak snadno stoupají

Kapitola 5 – Blažený František a jeho druhové chválí Chudobu

Kapitola 6 – Důstojnost Chudoby

Kapitola 7 – Odpověď paní Chudoby

Kapitola 8 – Chudoba vzpomíná na ráj

Kapitola 9 – Kristovo svědectví

Kapitola 10 – O apoštolech

Kapitola 11 – O učednících apoštolů

Kapitola 12 – O míru, který je nepřítelem Chudoby

Kapitola 13 – Pronásledování, sestra Chudoby

Kapitola 14 – Chvála dobrých chudých

Kapitola 15 – O falešných chudých

Kapitola 16 – Chamtivost

Kapitola 17 – Chudoba napomíná falešné řeholníky

Kapitola 18 – Jejich odpověď

Kapitola 19 – Chudoba mluví o dobrých řeholnících

Kapitola 20 – Chamtivost přijímá jméno Chytrost

Kapitola 21 – Chamtivost se nazývá Starostlivostí

Kapitola 22 – Chamtivost prosí o pomoc Lenost

Kapitola 23 – O řeholnících přemožených Leností

Kapitola 24 – Zbohatlí chudí pronásledují Chudobu

Kapitola 25 – Chudoba je napomíná, aby se k ní vrátili

Kapitola 26 – Pán promlouvá k Chudobě

Kapitola 27 – Paní Chudoba poučuje blaženého Františka o pokroku a nedbalosti v [řeholním] životě

Kapitola 28 – Blažený František s bratry odpovídá Chudobě

Kapitola 29 – Souhlas Chudoby

Kapitola 30 – O stolování Chudoby s bratřími

Kapitola 31 – Paní Chudoba žehná bratry a napomíná je, aby v přijaté milosti vytrvali

 

Přejít nahoru