Legenda tří druhů

Rubrika a list

I. kapitola: O jeho narození, jeho marnivosti, výstřednosti a rozmařilosti a jak z toho přešel ke štědrosti a lásce vůči chudým

II. kapitola: Jak byl zajat v Perugii a o dvou viděních, která měl, když se chtěl stát vojákem

III. kapitola: Jak Pán nejprve navštívil jeho nitro podivuhodnou sladkostí a jak její silou, modlitbou, almužnami a láskou k chudobě začal konat pokroky v pohrdání sebou i všemi marnostmi

IV. kapitola: Jak u malomocných začal přemáhat sám sebe a pociťovat sladkost v těch věcech, které mu dříve byly nepříjemné

V. kapitola: O jeho prvním oslovení Ukřižovaným a jak od té doby až do smrti nosil v srdci utrpení Kristovo

VI. kapitola: Jak nejprve unikl stíhání otce a příbuzných, když zůstal u kněze od Sv. Damiána, kam na okno odhodil peníze

VII. kapitola: O jeho veliké námaze a trápení při opravě kostela svatého Damiána a jak začal překonávat sám sebe, když chodil po žebrotě

VIII. kapitola: Jak poté, co vyslechl a pochopil Kristovy rady v evangeliu, ihned změnil vnější šat a oblékl nový šat dokonalosti uvnitř i navenek

IX. kapitola: Jak byl povolán bratr Silvestr a o vidění, které měl před vstupem do Řádu

X. kapitola: Jak šesti svým druhům předpověděl všechno, co je čeká, když půjdou světem, a jak je povzbuzoval k trpělivosti

XI. kapitola: O přijetí dalších čtyř bratří, o vroucí lásce, kterou mezi sebou první bratři měli, o jejich horlivé touze pracovat a modlit se a o jejich dokonalé poslušnosti

XII. kapitola: Jak šel blažený František s jedenácti druhy na papežský dvůr, aby papeži oznámil svůj záměr a nechal si potvrdit řeholi, kterou napsal

XIII. kapitola: O účinnosti jeho kázání; o prvním místě, které měl, jak tam bratři žili a jakým způsobem se odtamtud rozcházeli

XIV. kapitola: O kapitule, která se konala dvakrát za rok na místě Svaté Marie z Porciunkuly

XV. kapitola: O smrti pána Jana, prvního ochránce Řádu, a jak byl za otce a ochránce Řádu přijat pán Hugolin z Ostie

XVI. kapitola: Jak byli zvoleni první ministři a jak byli posláni do světa

XVII. kapitola: O přesvaté smrti blaženého Františka a jak dva roky předtím obdržel rány našeho Pána Ježíše Krista

XVIII. kapitola: O jeho svatořečení

 

Přejít nahoru