Větší legenda o sv. Františkovi

 

PŘEDMLUVA

I. kapitola: O životě svatého Františka ve světském stavu

II. kapitola: O jeho dokonalém obrácení k Bohu a o opravě tří kostelů

III. kapitola: O založení Řádu a schválení Řehole

IV. kapitola: O růstu Řádu pod jeho vedením a o potvrzení Řehole předtím schválené

V. kapitola: O přísnosti života a jak mu stvoření poskytovala potěšení

VI. kapitola: O pokoře a poslušnosti a o Božích dobrodiních prokázaných mu na jeho přání

VII. kapitola: O lásce k chudobě a o podivuhodném doplňování toho, co scházelo

VIII. kapitola: O zbožnosti a o náklonnosti tvorů postrádajících rozum

IX. kapitola: O žáru lásky a o touze po mučednictví

X. kapitola: O snaze o modlitbu a o její síle

XI. kapitola: O chápání Písma a duchu proroctví

XII. kapitola: O účinnosti kázání a o milosti uzdravování

XIII. kapitola: O svatých stigmatech

XIV. kapitola: O jeho trpělivosti a o přechodu smrti

XV. kapitola: O jeho svatořečení a přenesení

Začínají některé ze zázraků, které se staly po jeho smrti

I – Nejprve o moci posvátných stigmat

II – O mrtvých, kteří byli vzkříšeni

III – O těch, které vysvobodil z nebezpečí smrti

IV – O vysvobozeních ze ztroskotání

V – O vysvobozených z okovů a žaláře

VI – O zachráněných z nebezpečného porodu

VII – O slepých, kterým se dostalo zraku

VIII – O vyléčených z rozličných nemocí

IX – O těch, kteří nezachovávali svátek a světci neprokazovali úctu

X – O některých dalších zázracích různého druhu

 

Přejít nahoru