1,5 Cel Z 51-64

O vodnatelných, chromých a polámaných

51. Ve městě Fano byl nemocný vodnatelností. Díky blaženému Františkovi obdržel úplné uzdravení z této nemoci.1

52. Když jistá ochrnutá žena v Gubbiu, upoutaná na lůžko, za své uzdravení třikrát vzývala jméno blaženého Františka, byla uzdravena.2

53. Jedna dívka z Arpina v soranské diecézi byla ochrnutím držena v takovém sevření, že měla údy tak zdeformované a šlachy tak zkrácené, že nemohla vykonávat žádnou lidskou činnost. Spíše se zdálo, že je svírána démonem, než že v ní žije lidský duch. Byla drcena takovou silou nemoci, že vypadala, jako by se docela vrátila do kojeneckého věku. Tehdy ji její matka z Božího vnuknutí přinesla v kolébce do kostela blaženého Františka, postaveného u Vicalvi. Tam prolévala slzy a opakovala prosby. Nato byla dívka zbavena všech těžkostí nemoci a vrátila se k dřívějšímu věku i zdraví.

54. V tomtéž městě ochrnul jeden mladík tak, že nemohl otevřít ústa a šilhal. Matka ho proto dopravila do kostela již zmíněného výše. Když se chlapec už nemohl ani hýbat, pokorně se za něho modlila, a než došla domů, vrátilo se mu dřívější zdraví.

55. V Poggibonsi jedna dívka jménem Ubertina trpěla jak těžce, tak i nevyléčitelně padoucnicí; její rodiče se vzdali naděje na lidský lék a usilovně se dovolávali pomoci blaženého Františka. Oba jednomyslně slíbili, že se každoročně v předvečer svátku blaženého otce postí a v den jeho slavnosti pohostí několik chudých, jestliže jejich dceru zbaví tak zlé nemoci. Jakmile slib vyslovili, dívka vstala a byla zcela uzdravena. Později již žádné následky zhoubné choroby nepocítila.

56. Petr Mancanella, gaetánský občan, ochrnul, a kvůli této nemoci ztratil dlaň i paži a ústa měl zkřivená až k uchu. A i když se řídil radami lékařů, ztrácel zrak i sluch. Nakonec se pokorně odevzdal blaženému Františkovi, a tak byl pro zásluhy blaženého muže uzdraven ze všech zmíněných neduhů.

57. Jistý občan z Todi trpěl tak strašným revmatismem, že už nemohl ani odpočívat. Nakonec, když se zdálo, že se blíží konec a žádné pomoci od lékařů se mu už nedostane, před jedním knězem volal k blaženému Františkovi. A jakmile složil slib, vrátilo se mu dřívější zdraví.3

58. Jistý Bontadoso měl v nohou tak těžké bolesti, že se nemohl ani pohybovat, ani spát, ani se najíst, až ho jakási žena přemluvila, aby se pokorně zasvětil blaženému Františkovi. On však ve velkých bolestech odpověděl, že nevěří, že je svatý. Když mu však žena vytrvale domlouvala, zasvětil se tímto způsobem: „Odevzdávám se svatému Františkovi a uvěřím, že je svatý, když mě do tří dnů vysvobodí z této nemoci.“ Ke svému údivu hned vstal a ztracené zdraví se mu vrátilo.4

59. Jedna žena byla už léta pro svou nemoc upoutána na lůžko a nemohla se ani hnout. Když byla blaženým Františkem uzdravena, opět plnila povinnosti svého stavu.5

60. Mladý muž v městě Narni byl už deset let sužován velmi těžkou nemocí, takže byl celý oteklý. Žádné léky na ni nezabíraly. Jeho matka ho zasvětila svatému Františkovi a on ihned obdržel náležité zdraví.6

61. V tomtéž městě měla jedna žena už osm let uschlou ruku, takže s ní nemohla nic dělat. Ve vidění se jí zjevil blažený František, ruku jí narovnal a ona s ní pak mohla pracovat jako s tou druhou.7

62. Jeden muž z městečka Spello velmi trpěl po dva roky tak velkou kýlou, že vnitřnosti vyhřezávaly ven spodní částí trupu. Nemohl je delší dobu udržet uvnitř ani je tam vrátit. Proto hledal pomoc u lékařů, ale bylo to beznadějné, a tak se obrátil s prosbou o Boží pomoc. Když se zbožně dovolával zásluh blaženého Františka, byl hned zázračně uzdraven a ty, kdo ho znali, přivedl k úžasu.8

63. Jistý mladík ze soranského biskupství, který se jmenoval Jonatán, byl tak postižen střevní kýlou, že se mu nedalo pomocí žádnými lékařskými prostředky. Jednoho dne se stalo, že jeho žena šla do jednoho kostela blaženého Františka. Když se modlila za mužovo zdraví, řekl jí jeden z bratří prostě: „Jdi a řekni svému muži, ať se odevzdá blaženému Františkovi a místo, kde je kýla, ať poznačí znamením kříže!“ Jakmile se vrátila, vyřídila to svému muži a ten se blaženému Františkovi odevzdal, nemocné místo požehnal a střeva se ihned vrátila na původní místo. Muž žasl nad okamžitostí nečekaného uzdravení a začal různým cvičením zkoušet, zda je to uzdravení, kterého se mu tak náhle dostalo, opravdové. Když byl totiž sužován vysokou horečkou, zjevil se mu ve snu blažený František, zavolal ho jménem a řekl: „Neboj se, Jonatáne, protože se ze své nemoci uzdravíš.“ K tomuto zázraku měli lidé velikou důvěru, protože blažený František se zjevil také jednomu řeholníkovi jménem Robert; a když se ho zeptal, kdo je, odpověděl: „Já jsem František a přišel jsem, abych uzdravil jednoho svého přítele.“

64. Na Sicílii blažený František zázračně uzdravil jednoho člověka jménem Petr, který trpěl tříselnou kýlou. Ten slíbil, že navštíví jeho chrám, a byl uzdraven.

Další

1Srov. 1Cel 141,6-7.

2Srov. 1Cel 142,1

3Srov. 1Cel 141,8-12.

4Srov. 1Cel 142,2-5.

5Srov. 1Cel 141,1.

6Srov. 1Cel 141,4-5.

7Srov. 1Cel 141,2-3.

8Srov. 1Cel 144.

Přejít nahoru