1,5 Cel Z 35-39

O malomocných a posedlých

35. V San Severinu byl jinoch jménem Atto, který byl po celém těle zasažen malomocenstvím. Všechny končetiny měl nateklé a zvětšené a on sám se na to díval se zděšením. Byl trvale upoután na lůžko, a to jeho rodiče velmi rmoutilo. Jednoho dne ho jeho otec přesvědčil, aby se zasvětil blaženému Františkovi. On s radostí souhlasil, a tak si otec nechal donést knot do svíce, aby změřil jeho výšku a mladík slíbil, že každý rok přinese blaženému Františkovi svíci této délky. Sotva slib vyslovil, hned se zvedl z lůžka a byl od malomocenství zcela očištěn.1

36. Jeden muž jménem Bonomo z města Fano, chromý a malomocný, byl rodiči dopraven do kostela blaženého Františka, kde se mu dostalo plného uzdravení z obou nemocí.2

37. Petr z Foligna svého času putoval ke svatyni blaženého Michaela a ochutnal vodu z nějakého pramene. A tu se mu zdálo, jako by vpil démony. A tak byl tři roky posedlý, říkal strašné věci a dělal, co je hrozné i na pohled. Když se dotkl hrobu velmi blaženého otce, démoni jím hrozně zacloumali a pak byl od nich zázračně osvobozen.3

38. Jedné ženě z města Narni, která měla v sobě démona, blažený František ve vidění přikázal, aby se pokřižovala. Ale ona byla mimo sebe a vůbec nevěděla, jak se pokřižovat. Blažený otec jí tedy udělal znamení kříže a všechno ďábelské působení od ní zahnal.4

39. Boží světec osvobodil z různých nemocí mnoho mužů a žen. Hodně z toho pro příliš velké množství zůstane zamlčeno.

Další

1 Srov. 1Cel 146,1-8.

2 Srov. 1Cel 146,9.

3 Srov. 1Cel 137.

4 Srov. 1Cel 138.

Přejít nahoru