1,5 Cel Z 17-34

O slepých, němých a hluchých

17. Jedna žena, jménem Sibilia, postižená po řadu let slepotou, se nechala dovést, slepá a smutná, ke hrobu Božího muže. Vracela se domů s radostí a jásotem, protože tam znovu obdržela světlo očí.1

18. V obci Vicalvi v diecézi Sora byla od narození slepá dívka přivedena matkou do oratoře sv. Františka. Poté, co vzývala jméno Kristovo, se jí pro zásluhy blaženého Františka dostalo zraku, který nikdy předtím neměla.

19. V městě Arezzo jedna žena, která neviděla po sedm let, znovu nabyla ztraceného zraku v kostele blaženého Františka, který byl postaven u města.

20. V tomtéž městě syn chudé ženy obdržel světlo očí od blaženého Františka, když jeho matka učinila slib.

21. Jeden slepec ze Spella nabyl u hrobu svatého těla již dlouho ztraceného zraku.2

22. V Poggibonsi v diecézi Florencie dostala jedna slepá vnuknutí, že má navštívit oratoř blaženého Františka. Poté, co ji tam přivedli, přitom když ležela před oltářem a prosila o smilování, najednou se jí vrátil zrak a bez průvodce se vrátila domů.

23. Jiná žena z Camerina vůbec neviděla na pravé oko. Její příbuzní položili na slepé oko látku, které se blažený František dotkl, a sotva složili slib, mohli vzdávat díky Pánu Bohu a svatému Františkovi za to, že se jí vrátilo světlo očí.3

24. Něco podobného se stalo jedné ženě z Gubbia, která když složila slib, mohla se radovat ze znovu nabytého zraku.4

25. Jeden assiský občan byl pět let slepý. Protože za života blaženého Františka byl jeho přítelem, kdykoliv se modlil, připomínal mu bývalé přátelství. Když se pak dotkl jeho hrobu, byl uzdraven.5

26. Albert z Narni, který ztratil světlo očí, protože mu oční víčka spadala až na lícní kosti, se zasvětil blaženému Františkovi a dostalo se mu světla očí a uzdravení.6

27. V Città della Pieve byl ubohý mladý žebrák, který byl od narození hluchoněmý. Jazyk měl tak krátký a malý, že se těm, kdo ho častokrát vyšetřovali, zdál uříznutý. Jakýsi muž jménem Marek ho kvůli Bohu přijal pod svou střechu. Když zmíněný muž s manželkou seděl jednou večer u stolu a chlapec stál před nimi, řekl muž své ženě: „Považoval bych za veliký zázrak, kdyby blažený František vrátil tomuto chlapci řeč i sluch.“ A dodal: „Slibuji Pánu Bohu, že jestli se svatý František uvolí to na něm vykonat, budu se pro jeho lásku o tohoto chlapce starat po celý jeho život.“ Jaký div! Hned se mu objevil jazyk a chlapec řekl: „Ať žije svatý František, jehož jsem viděl stát zde nahoře a vrátil mi řeč i sluch! Co ale teď řeknu lidem?“ Jeho živitel odvětil: „Budeš chválit Boha, který mnohé zachraňuje.“ Lidé z toho kraje, kteří ho předtím znali, byli naplněni velkým úžasem.7

28. Jeden chlapec, který se jmenoval Villa, nemohl ani mluvit, ani chodit. Proto jeho matka učinila s vírou slib, vyrobila voskovou figuru chlapce a s velikou úctou ji donesla na místo, kde odpočívá blažený otec František. Když se vrátila domů, našla svého syna, jak chodí a mluví.8

29. Jeden muž z diecéze Perugia úplně ztratil řeč, stále měl otevřená ústa a hrozivě lapal po dechu. Měl totiž opuchlé a zanícené hrdlo. Když přišel k místu, kde odpočívá přesvaté tělo, a chtěl po schodech sestoupit k jeho hrobu, vychrlil mnoho krve. Pak dokonale zdráv začal mluvit a ústa zavírat a otevírat, jak chtěl.9

30. Jedna žena, která měla kámen v hrdle, takže jí pro velikou horkost uschl jazyk. Nemohla ani mluvit, ani jíst, ani pít. Užívala mnoho léků, ale nepocítila žádnou úlevu ani zlepšení, až nakonec se v srdci zasvětila svatému Františkovi. A hned se útroby otevřely a z hrdla vyšel kámen.10

31. V obci Greccio jeden mladík ztratil sluch, paměť i řeč. Jeho rodiče naléhavě vzývali blaženého Františka, a když učinili slib, měli mladíka zdravého a bez úhony.11

32. Bartoloměj z obce Arpino v diecézi Sora po sedm let neslyšel – sluch se mu vrátil, když vzýval jméno blaženého Františka.

33. Na Sicílii jedna žena z hradu Piazza Armerina přišla o schopnost mluvit, jazykem srdce prosila blaženého Františka a znovu získala vytouženou milost mluvení.

34. V městě Nicosii jeden kněz jako obvykle ráno vstal, a když ho lektor poprosil o obvyklé požehnání, zabručel nevím jakou podivnou odpověď. Když ho přivedli domů, byl mimo sebe a na měsíc ztratil řeč. Na radu jednoho Božího muže se zaslíbil svatému Františkovi a byl zbaven bláznovství i znovu získal řeč.

Další

11Cel 136,1-2.

2 1Cel 136,3.

3 1Cel 136,4.

4 1Cel 136,5.

5 1Cel 136,6.

6 Srov. 1Cel 136,7-8.

7 Srov. 1Cel 147-148.

8 1Cel 149,1-3.

9 Srov. 1Cel 149,4-6.

10 Srov. 1Cel 150,1-3.

11 Srov. 1Cel 150,4-5.

Přejít nahoru