1,5 Cel Úvod

TOMÁŠ Z CELANA

ŽIVOT NAŠEHO BLAŽENÉHO OTCE FRANTIŠKA

Překlad: Bonaventura Jiří Štivar OFMCap.

Úvodní poznámky

Roku 2014 se na jednom francouzském webu objevila informace, že je na prodej jistý rukopis, který obsahuje i životopis sv. Františka. Jak vyplývá hned z prvního odstavce, autorem není nikdo jiný než sám Tomáš z Celana, který svůj první a oficiální životopis značně zkrátil na přání a podle pokynů bratra Eliáše. Tak byla objevena legenda, o jejíž existenci se už delší dobu spekulovalo. Bibliothèque nationale de France tento rukopis koupila, zdigitalizovala a dala ho veřejně k dispozici. Latinské kritické vydání bylo publikováno v Analecta Bollandiana. Rukopis, v němž se nově nalezená legenda nachází, je malého formátu (120×82 mm), má 122 listů pergamenu, které jsou značně opotřebované častým používáním.

První verzi životopisu Tomáš z Celana zkrátil téměř na polovinu, ale zároveň přidal některé nové detaily ze života sv. Františka a další zázraky, které se odehrály po jeho smrti. Tomáš z Celana byl totiž svými spolubratry kritizován za to, že první životopis byl příliš obsáhlý. To, že nově nalezená legenda není psána na žádost papeže, ale generálního ministra, a že byl pozměněn název na Život našeho …., naznačuje, že text je určen především duchovním synům sv. Františka. Vzhledem k novým skutečnostem, které jsou v legendě obsaženy, je možné usuzovat, že byla pravděpodobně napsána roku 1232, tedy ještě před legendou Juliána ze Špýru a před Chórovou legendou Tomáše z Celana. Uvádí také 33 nových posmrtných zázraků sv. Františka, které pak přejímají pozdější legendy. Toto dílo je již teologicky promyšlenější než první životopis od Tomáše z Celana. Použitá latina je také mnohem „lidovější“ a tu a tam už se objevují i italianismy.

2.–11. odstavec životopisu tvoří celkem devět čtení, jako by chtěl Tomáš z Celana vytvořit novénu ke svátku sv. Františka – a pak zřejmě svůj úmysl změnil a napsal zkrácenou verzi prvního životopisu. Je to samozřejmě jen hypotéza, ale zdá se, že ještě téhož roku sepsal právě pro tyto účely svou Chórovou legendu.

Další

Přejít nahoru