1,5 Cel 52-56

Jak zachránil námořníky z nebezpečí na moři rozmnožením pokrmů,

jak se z touhy po mučednictví vydal do Španělska

a jak nakonec přišel k babylonskému sultánovi

52. V šestém roce po svém obrácení chtěl blažený František v roznícení touhou po svatém mučednictví plout do Sýrie a zde kázat Saracénům Kristovo evangelium. Avšak loď do Sýrie, na kterou nastoupil, byla nepříznivým větrem zahnána na pobřeží Dalmácie. Cítil zklamání, že své rozhodnutí a touhou nemůže uskutečnit, a protože nenašel nikoho, kdo by plul do Sýrie, prosil na lodi, která směřovala do přístavu v Ankoně, ale námořníci ho rozhodně odmítali svézt. Vstoupil na ni tedy se svým druhem tajně. Boží prozřetelnost se o něj postarala, neboť na loď přišel někdo, kdo s sebou přinesl potřebné jídlo a dal ho někomu na lodi, aby mu ho předal. Tak bylo o Božího světce i jeho druha postaráno. A stalo se, že se na moři rozpoutala dlouhá bouře. Námořníci snědli všechno, co měli k snědku, ale Františkovo skromné jídlo se začalo z Boží moci rozmnožovat tak, že stačilo na několik dní pro potřeby všech až do přístavu v Ankoně. Když námořníci viděli, že z nebezpečí smrti vyvázli pro zásluhy Božího služebníka, vzdali díky Spasitelově laskavosti.1

53. Boží služebník vystoupil tedy z moře na pevninu a procházel krajem, zúrodňoval ho Božím slovem, zaséval semena života a sbíral plody mnoha duší, které ho tehdy zbožně následovaly. Přesto jeho vznešené rozhodnutí a vřelá touha po mučednictví nevychladly. Krátce nato se totiž vydal do Maroka, aby Miramamolinovi a jeho lidem hlásal Kristovo evangelium. Jeho horlivost byla vskutku taková, že průvodce na své pouti nechal mnohdy pozadu a s nadšením spěchal, aby uskutečnil svůj svatý záměr. Ale když se dostal do Španělska, Bůh ho ke spáse mnoha lidí vážnou tělesnou nemocí odvolal zpět do Itálie.2

54. Když se vrátil ke kostelíku svaté Marie v Porciunkuli, vstoupilo do Řádu několik učených mužů a několik šlechticů. On se k nim choval důstojně a s úctou, neboť byl obdařen mimořádným darem rozlišování. Ale co sám měl, dával druhým.3

55. Tehdy přijal do Řádu bratra Jana Parentiho, který se vyznačoval znameními svatosti a později se stal generálním ministrem Řádu. Ten pak, dokud žil, celou svou rodinu učil následovat Krista a z věrného zachovávání evangelní dokonalosti neslevil ani písmeno, dokud nedosáhl vrcholu.

56. Avšak Boží světec František neměl klid, dokud se nerozhodl ještě horlivěji uskutečnit svaté předsevzetí. Proto putoval v třináctém roce svého obrácení do Sýrie, kde se vedly každodenní urputné boje mezi křesťany a Saracény. U Damiety pohrdl smrtí a vstoupil do tábora pohanů. Ti ho napadali četnými urážkami a nadávkami, ale on z rukou bezbožníků unikl a neochvějně dospěl až k sultánovi. Kdo by mohl vylíčit, s jakou pevností ducha se mu postavil a s jakou silou ducha mu hlásal Krista? Sultána jeho slova dojala, rád mu naslouchal a chtěl ho odměnit vzácnými dary. On vším pohrdl jako výkaly, a tím ohromil nevěřící, kteří ho obdivovali jako výjimečného. Pán těmito událostmi nesplnil Františkovo přání, ale rozhodl se, že ho později vyznamená jedinečnou milostí svých posvátných ran.4

Další

1Srov. 1Cel 52.

2Srov. 1Cel 56.

3Srov. 1Cel 57,1-3.

4Srov. 1Cel 57,4-12.

Přejít nahoru