Způsob života pro svatou Kláru a její sestry

Tento text, podle toho, co o něm říká sv. Klára, vytvořil sv. František někdy mezi rokem 1212 až 1213. Dochoval se nám jen díky tomu, že ho Klára celý uvádí v 6. kapitole své řehole a zmiňuje se o něm také ve své závěti. Ve sbírkách Františkových rukopisů se nedochoval, ale jeho existenci potvrzuje i papež Řehoř IX., který ve svém listě (z 1. 5. 1238) sv. Anežce České píše: Poté, co si Klára a jiné svaté ženy v Pánu zvolily, že mu budou sloužit v řeholi, blažený František jim dal způsob života. Sama Klára ho uvádí těmito slovy: Když se zalíbilo nejvyššímu nebeskému Otci osvítit mé srdce svou milostí, abych po příkladu a podle učení našeho blaženého Otce svatého Františka činila pokání, slíbila jsem mu brzy po svém obrácení, i se svými sestrami, dobrovolně poslušnost. Když blažený Otec poznal, že se nebojíme ani nejpřísnější chudoby, ani námah, ani nesnází a ponižování, ani opovrhování světem – naopak, že to pokládáme za velikou slast, napsal nám s láskou, jak má vypadat náš život:

Protože z Božího vnuknutí jste se staly dcerami a služebnicemi nejvyššího a svrchovaného Krále, nebeského Otce, a zaslíbily jste se Duchu svatému tím, že jste si zvolily život podle dokonalosti svatého Evangelia: chci a slibuji za sebe i za své bratry, že o vás vždy budu horlivě pečovat a zvláště se starat, tak jako o ně.

Další

Přejít nahoru