Tradovaná díla sv. Františka

Jde o Františkova díla, která nejsou dochována přímou rukopisnou tradicí, lze je však najít v životopisech, v kronikách a v různých kompilátech. Byla nejprve předávána ústně a až posléze zapsána. Jsou považována za autentická co do obsahu, ale ne co do formy (nelze dělat závěry z použitých slov – což je ovšem diskutabilní i u děl dochovaných rukopisnou tradicí, vzhledem k různým Františkovým sekretářům). Jejich publikace je důležitá pro lepší pochopení osobnosti sv. Františka. Také tato díla jsou chronologicky seřazena, nakolik to bylo možné.

Další

Přejít nahoru