Požehnání svaté Kláře a jejím sestrám poslané písemně

Toto požehnání se dochovalo v několika vypravěčských pramenech kompilativního rázu (např. AssKom 13,6-7). Téměř všichni životopisci jej ve svém vyprávění řadí k událostem kolem Františkovy smrti. O jeho obsahu se životopisy zmiňují jen všeobecně.

… pro její útěchu napsal jí v dopise své požehnání a také jí dal rozhřešení od každé nedostatečnosti, kdyby snad nějakou měla, pokud jde o jeho příkazy a vůli a také o přikázání a vůli Syna Božího.

Další

Přejít nahoru