Kapitola 9 – Kristovo svědectví

1 „Když [Kristus] dokonal vše, o čem jste vyprávěli, a chtěl se vrátit k svému Otci, který ho poslal, učinil ze mě odkaz pro své vyvolené a potvrdil to svým neodvolatelným výrokem, když jim řekl: 2 »Neobstarávejte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze, neberte si na cestu mošnu, ani dvoje šaty, ani opánky ani hůl1. 3 Kdo se chce s tebou soudit a vzít ti šaty, tomu nech i plášť. A když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě2. 4 Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí rez a mol a zloději je vykopávají a kradou3. 5 Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Do čeho se oblečeme4? Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení5. 6 Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem6,« a [stvrdil to] dalšími slovy, která jsou napsána v téže knize.“

 Další

1 Mt 10,9-10; srv. Lk 10,4.

2 Mt 5,40-41.

3 Mt 6,19.

4 Mt 6,31.

5 Mt 6,34.

6 Lk 14,33.

Přejít nahoru