Kapitola 26 – Pán promlouvá k Chudobě

1 „Potom ke mně přišlo slovo Páně, které pravilo1: »Toč se, toč se, Šulamitko, toč se, toč se, ať tě vidíme!2 Tito synové jsou vzpurní3 a nechtějí ti naslouchat, protože nechtějí naslouchat mně4. 2 Jejich srdce je nevěřící a umíněné, odvrátili se a odešli5, neboť neodvrhli tebe, ale mne6. Poučila jsi je totiž ke své škodě a vyučila sama proti sobě; kdyby tě totiž nepřijali, nikdy by tak nezbohatli. 4 Dělali, jako by tě milovali, a tak obdarovaní tě opustili. Tímto přestoupením se k tobě obrátili zády, chytili se klamu a nechtějí se vrátit7. 5 Podruhé jim už nevěř, když budou říkat krásná slova, neboť tebou pohrdnou a o život ti budou usilovat8. 6 Ty pak nepozvedej svůj hlas ke chválám a k modlitbě za ně, protože tě nevyslyším9, neboť jsem je zavrhl10, protože oni pohrdli mnou11.«“

 Další

1 Jer 13,3.

2 Pís 6,12[7,1].

3 Srv. Ez 2,7.

4 Srv. Ez 3,7.

5 Srv. Jer 5,23.

6 Srv. 1 Sam 8,7.

7 Jer 8,5.

8 Srv. Jer 4,30.

9 Jer 7,16.

10 Srv. 1 Sam 15,23.

11 Srv. Iz 1,2.

Přejít nahoru