Kapitola 22 – Chamtivost prosí o pomoc Lenost

1 „Když však Chamtivost viděla, že sama u nich nic nesvede, změnila plán, aby dosáhla cíle. 2 Zavolala Lenost, které se nechce něco dobrého začít a začaté dokončit, a spolčila se s ní a uzavřela s ní smlouvu proti nim. 3 Nebyla s ní sice vůbec spřízněna ani silně spojena, přece se [však] ve zlu rády spojily v jedno1, jako kdysi Herodes a Pilát proti2 Spasiteli.

4 Když se uradily, Lenost zařvala, podnikla útok a se svými pomocnicemi vpadla na jejich území. Vší silou se chopila svých zbraní a uhasila jejich lásku a učinila je vlažnými a línými. 5 A tak, když na ně jen trochu dopadla malomyslnost, stali se jako srdcem mrtví3.“

 Další

1 Srv. Žl 2,2.

2 Srv. Sk 4,26-27.

3 Žl 30[31],13.

Přejít nahoru