Kapitola 21 – Chamtivost se nazývá Starostlivostí

„Zatím má pohanská nepřítelkyně, když to viděla, začala zuřit a skřípat zuby1. S hlubokou bolestí v srdci pravila: »Co udělám? Vždyť celý svět jde za2. Vezmu si jméno Starostlivost,« pravila, »a promluvím k jejich srdci, snad mě uslyší a vyhoví mi3

3 Udělala to tak a promluvila k nim pokornými slovy: »Co tu celý den nečinně stojíte4 a nestaráte se o budoucnost? 4 Což by vám uškodilo, kdybyste měli, co nutně potřebujete k životu, kdybyste se zdrželi zbytečností? 5 Vždyť byste mohli s větším klidem a pokojem lépe pracovat na spáse své i druhých, kdybyste měli po ruce podle potřeby jen to, co potřebujete. 6 Dokud máte ještě čas5, postarejte se o sebe a o své následovníky, neboť lidé zavírají ruku po prvních darech a po obvyklých dárcích. 7 Bylo by dobré, kdyby to tak navždy zůstalo, toho však nebudete zcela schopní, protože Pán denně rozmnožuje váš počet6. 8 A nebylo by snad Bohu milé, kdybyste něco měli, co byste mohli dát potřebným a čím byste pamatovali na chudé7? Vždyť on sám říká: 9 Blaženější je více dávat, než dostávat8. Proč nepřijímáte majetek, který vám nabízejí, a připravujete dárce o věčnou odměnu? 10 Nemáte žádný důvod, proč byste se museli bát spolku s bohatstvím, vždyť je pokládáte za nic. 11 Neřest nesídlí ve věcech, ale v srdci. Vždyť viděl Bůh všecko, co učinil, a bylo to velmi dobré9. 12 Vždyť dobrým je všechno dobré, všechno jim slouží a pro ně je všechno stvořeno10. 13 Kolik lidí špatně používá majetku, který vlastní! Kdybyste ho měli vy, používali byste jej k dobrému, protože váš úmysl je svatý a svatá je i vaše touha! 14 Nemáte v úmyslu obohacovat vlastní příbuzné, protože ti jsou bohatí dost, ale kdybyste měli to, co je potřeba, mohli byste počestněji a spořádaněji žít.«

15 Zatímco ona zlořádkyně říkala tato a podobná slova, někteří z nich, kteří měli zkažené svědomí, jí hned přisvědčovali. 16 Druzí to však přešli, jako by to neslyšeli, a předložené důvody vyvraceli bystrými odpověďmi, při nichž se neméně než ona odvolávali na svědectví Písma.“

 Další

1 Srv. Žl 34[35],16.

2 Srv. Lk 16,3; Jan 12,19.

3 Srv. Ez 2,5.

4 Srv. Mt 20,6.

5 Srv. Gal 6,10.

6 Srv. Sk 2,47.

7 Gal 2,10.

8 Sk 20,35.

9 Gn 1,31.

10 Srv. Jan 1,3.

Přejít nahoru