Kapitola 18 – Jejich odpověď

„Když jsem jim všem toto předložila, došlo mezi nimi k roztržce1. 2 Jedni říkali: »Je dobrá a dobře mluví!« Jiní však: »Není, jen nás svádí2, abychom ji napodobovali. Je ubohá a chce, abychom my všichni byli tak ubozí jako ona«.“

Další 

1 Srv. Jan 7,43; 10,19.

2 Srv. Jan 7,12.

Přejít nahoru