Kapitola 13 – Pronásledování, sestra Chudoby

1 „Ale naplnění všech ctností, totiž paní Pronásledování, jíž Bůh připsal nebeské království1 tak jako mně, byla stále se mnou jako ve všem věrná pomocnice, silná podpora a moudrá rádkyně. 2 Když viděla, že mnozí vlažní v lásce nebo že třeba jen trochu pozapomněli na nebeské nebo že se jejich srdce nějak přiklání k pozemskému, hned pozvedala svůj hlas, hned svolávala vojsko, hned plnila potupou líce mých dětí, aby hledaly jméno Páně. 3 Nyní však mě moje sestra opustila2 a světlo mých očí není se mnou3. Zatímco totiž mé děti mají pokoj od pronásledovatelů, tím krutěji je sužuje domácí a vnitřní válka, neboť se k sobě navzájem chovají vyzývavě a jsou mezi sebou závistiví4 v honbě za bohatstvím a v přemíře požitků.“

Další 

1 Srv. Mt 5,10.

2 Lk 10,40.

3 Srv. Žl 37[38],11.

4 Gal 5,26.

Přejít nahoru