Kapitola 11 – O učednících apoštolů

1 „Dlouho zůstávala pravda těchto slov u mnohých živou, zvláště proto, že krev chudého Ukřižovaného byla ještě čerstvá v jejich paměti a že přeslavný kalich jeho utrpení oblažoval jejich srdce. 2 Když totiž někteří byli na okamžik v pokušení mě opustit pro přílišnou mou tvrdost, rozpomenuli se na Pánovy rány, jimiž trpělo milosrdné srdce, a ještě tvrději se za takové pokušení trestali a o to pevněji ke mně lnuli a o to vroucněji mě objímali. 3 Byla jsem s nimi a vtiskovala jsem stále do jejich paměti bolesti utrpení věčného Krále, takže nemálo posilňováni mými slovy se s radostí poddávali železu, které rozdíralo jejich tělo, a nadšeně pozorovali, jak svatá krev prýští z jejich těla. 4 Toto vítězství mělo dlouhé trvání, takže denně tisíce tisíců byly označovány znamením1 nejvyššího Krále.“

 Další

1 Srv. Zj 7,2-3.

Přejít nahoru