Poslední vůle pro svatou Kláru a její sestry

Tato Františkova poslední vůle vznikla nedlouho před jeho smrtí, tedy koncem září nebo začátkem října 1226. Zachovala se nám díky tomu, že ji sv. Klára vložila do 6. kapitoly své řehole, kde ji uvádí těmito slovy: Abychom se pak nikdy neodchýlily od nejsvětější chudoby, kterou jsme přijaly, ani my, ani ty, které přijdou po nás, krátce před svou smrtí nám znovu napsal svou poslední vůli těmito slovy:

Já, maličký bratr František, chci následovat život a chudobu našeho nejvyššího Pána Ježíše Krista a jeho přesvaté Matky a vytrvat v ní až do konce. A prosím vás, mé paní, a radím vám, abyste stále žily v tomto přesvatém životě a v chudobě.

A velmi si dávejte pozor, abyste se podle něčího učení či na něčí radu od ní nikdy a nijak neodchýlily.

Další

Přejít nahoru