[Doslov]

48. Proto vás tedy žádám, nejdražší bratři, abyste o tom, co jsem vám, svým nejmilejším otcům a bratřím, sepsal, pečlivě rozmýšleli, 2 abyste to správně pochopili a snažili se naplňovat skutky, abych si tak zasloužil mít s vámi účast na nebeské slávě. 3 K ní ať nás dovede náš Pán Ježíš Kristus.

Přejít nahoru