Předmluva1

2. Protože Pánovi služebníci musí znát učení a cestu svatých mužů, po níž mohou přijít k Bohu, proto jsem já, který jsem viděl jejich skutky, slyšel jejich slova a byl jejich učedníkem, ke cti Boží a pro povzbuzení čtenářů a posluchačů, s Boží pomocí převyprávěl a uspořádal některé činy našeho blaženého otce Františka a některých bratří, kteří přišli na počátku Řádu.

 Další

1 Číslování odstavců začíná od čísla 2, neboť původní krátký text na začátku se časem ukázal být součástí jiného díla.

Přejít nahoru