PRO MATUTINUM

7. Invitatorium

Ať jeho díla vzdávají

Kristu Králi chválu,

jehož rány se obnovují

ve svatém Františku.

8. Hymnus

Autor: Tomáš z Capui, kardinál od Sv. Sabiny

I. Do nebeského sboru

je přijat nový člen:

v růžovém sadu světců

rozkvetl nový květ.

II. František milostí kvetoucí

stal se vzorem pokorných,

slávy dosahuje s radostí,

účastník údělu vznešených.

III. Sklízí z rozsetého semene

snopy bohaté úrody,

pod pláštěm země klame

nepřítele naší spásy.

IV. Pýchu těla on podřídil

duchu zákona,

svět i neřest slavně přemohl

vítěz nad sebou sama.

V. Ruka jazyku předchází,

připravila cestu Slovu,

věky nauku přijímají

skutky hlásanou.

VI. Na statcích chudoby menších

vinici zakládá,

ukazuje, jak žít

učením života.

VII. Přivábil zástup chudých

k bohatství věčnému,

k nebeským rozkoším

je povolal řečí činů.

VIII. Zářil životem i učením,

i zázraky se zaskvěl;

tak v čele stál, že národům

jak cesta a svítilna prospěl.

IX. Do paláce nejvyššího Krále

umísťuj, učiteli, žáky;

výsadou spásy ochraňuj

Kristovy služebníky.

X. Pojďme z temnot ubohosti

za hvězdou před sebou,

hledejme otce milosti,

druhové slávy, s ním jednou.

Amen.

 Další

 

Přejít nahoru