PRO MALÉ HODINKY

21a. Krátké responsorium k tercii

O. Pán ho miloval a ozdobil ho. V. Oblékl mu roucho slávy.

V. Ústa spravedlivého mluví moudře. O. Jeho jazyk hovoří, co je správné.

22. Krátké čtení k sextě

Na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, totiž na pravé Boží Izraelity1.

O. Bohu díky.

22a. Krátké responsorium

O. Ústa spravedlivého mluví moudře. V. Jeho jazyk hovoří, co je správné.

V. Boží zákon mu ovládá srdce. O. Proto nevrávorají jeho kroky.

23. Krátké čtení k noně

A pro budoucnost ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje! Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, bratři! Amen2.

O. Bohu díky.

23a. Krátké responsorium

O. Boží zákon mu ovládá srdce. V. Proto nevrávorají jeho kroky.

V. Spravedlivého vedl Pán pro přímých cestách. O. A ukázal mu království Boží.

 Další

1 Gal 6,16.

2 Gal 6,17-18.

Přejít nahoru