O pravé a dokonalé radosti

Tento traktát je potřeba považovat za kompilaci 7. kapitoly Actus beati Francisci et sociorum eius s Napomenutím 5 a 125. odstavcem Druhého životopisu Tomáše z Celana. Nicméně je velmi pravděpodobné, že vyšel opravdu od sv. Františka, což dosvědčil br. Leonard z Assisi, a obsahuje tři nejdůležitější prvky františkánského ideálu. Datum sepsání nelze stanovit.

 

Bratr Leonard1 podal na tomtéž místě zprávu, že jednoho dne u svaté Marie2 blažený František zavolal bratra Lva a řekl: „Bratře Lve, piš.“ A on odpověděl: „Jsem připraven.“ „Piš,“ řekl, „o tom, co je to pravá radost. Když přijde posel a řekne, že všichni pařížští mistři3 vstoupili do Řádu, napiš, že to není pravá radost. A že [vstoupili] také všichni zaalpští preláti, arcibiskupové a biskupové; a také francouzský král a anglický král, napiš, že ani to není pravá radost. Nebo to, že moji bratři šli k nevěřícím a obrátili je všechny na víru, či to, že mám takovou milost od Boha, že uzdravuji nemocné a konám mnoho zázraků: říkám ti, že v tom všem není pravá radost. Ale co je pravá radost? Vracím se z Perugie, je hluboká noc, blátivý zimní čas a je taková zima, že rampouchy zmrzlé vody se mi vytvářejí na kraji hábitu a bodají mě do nohou a z těchto ran vytéká krev. A já plný bláta, mrazu a ledu přicházím ke dveřím [kláštera], a když jsem dlouho bušil a volal, přijde bratr a ptá se: »Kdo je to? Odpovídám: Bratr František.« A on říká: 10 »Jdi, to není vhodná doba na cestování, nevstoupíš.« 11 A když znovu naléhám, odpovídá: »Jdi, ty hlupáku a prosťáčku, nehodíš se k nám. Je nás tu tolik a takových, že tebe nepotřebujeme.« 12 A já opět stojím u dveří a říkám: »Pro lásku Boží, přijměte mě na tuto noc. 13 A on odpoví: Neudělám to. 14 Jdi ke křížovníkům a tam popros.« 15 Říkám ti, že jestli i potom budu trpělivý a nerozzuřím se, pak v tom je pravá radost, opravdová ctnost a spása duše.

 Další

1 Podle 2Cel 31 doprovázel bratr Leonard z Assisi sv. Františka na jeho cestách po návratu z Dálného východu a můžeme tudíž předpokládat, že od něho věděl víc než ostatní.

2 Tj. v Porciunkuli.

3 Tj. tehdejší profesoři z pařížské univerzity.

 

Přejít nahoru