Spisy, o kterých víme, že existovaly, ale nedochovaly se:

  1. Listy, které psala sv. Klára papeži Řehoři IX. Zachovaly se nám dva listy, které tento papež napsal naší světici. Z Legendy o svaté Kláře (27) se dozvídáme, že jí papež napsal listů ještě více: Často, když vyvstala nějaká potíž, jak se běžně stává, už jako biskup ostijský, ale i potom, když byl povýšen k nejvyšší apoštolské důstojnosti, obracel se pokorně v listech na Kláru s prosbou o přímluvu a zakoušel její pomoc. Nemáme však ani jednu odpověď sv. Kláry papeži.

  2. Listy sv. Kláry sv. Anežce z Assisi. Mezi Anežkou, zakladatelkou a abatyší kláštera Monticelli ve Florencii, a její rodnou sestrou, sv. Klárou, panovala poměrně čilá korespondence ohledně života v klášteře a privilegia chudoby. Ze všech těchto listů se nám však dochoval pouze jeden, který napsala sv. Anežka z Assisi, ale z Klářiných odpovědí se nedochovala ani jediná.

  3. Listy sv. Kláry ostatním sestrám. Z podobného důvodu, jako v případě sv. Anežky z Assisi, psala sv. Klára jistě i sestrám, které odešly z jejího kláštera svatého Damiána, aby založily komunity ve Valleglorii (Spello), Sieně, Kortoně, Arezzu a jinde. Žádný z těchto listů se do dnešních dnů nenašel.

  4. Listy sv. Kláry sv. Františkovi. Psal-li František Kláře, je velmi pravděpodobné, že mu ona také něco napsala. Nedochovalo se nám však nic.

Přejít nahoru