List paní Jakubě

O tom, že byl tento list opravdu napsán, svědčí různé prameny, včetně Pojednání o zázracích od Tomáše z Celana (37-38). Obsah listu se vymyká jakýmkoliv hagiografickým schématům, neboť je krajně nezvyklé, aby se nějaký umírající světec dožadoval cukroví. List byl napsán mezi 28. zářím a 1. říjnem 1226, ale „bratr Jakuba“, jak světec svou přítelkyni nazýval, přinesla vše potřebné dřív, než tento list dostala. Doslovné znění tohoto listu nemáme, a tak se musíme spokojit s tím, co o jeho obsahu naznačuje PojZáz:

(… zjistilo se, že svatá žena přinesla vše potřebné k pohřbení otce, co obsahoval předtím napsaný list): Neboť přinesla plátno popelavé barvy, kterým mělo být zahaleno tělo zemřelého, také četné svíce, roušku na tvář, polštářek pod hlavu a jisté cukroví, které si světec přál.

 

 

Přejít nahoru