List obyvatelům Bologne

O tomto listu, „napsaném špatnou latinou“, svědčí pouze Tomáš z Ecclestonu (De adventu minorum in Angliam VI) na základě svědectví bratra Martina z Bartonu, který byl provinčním vikářem anglické provincie a kustodem v Yorku. Byl napsán před Vánocemi r. 1222. Uvedený úryvek je svědectvím o obsahu listu, nikoliv listem samotným.

1 Bratr Martin z Bartonu řekl také, že jakýsi bratr, který v den Narození Páně dlel v Brescii na modlitbách, byl při zemětřesení, které svatý František předpověděl a nechal ho ohlásit skrze bratry na všech školách v Bologni dopisem, v němž byla chybná latina, nalezen pod troskami kamení nezraněn, když se kostel zřítil.

Další

 

Přejít nahoru