List francouzským bratřím

Svědčí o něm pouze Tomáš z Ecclestonu (De adventu minorum in Angliam VI) na základě svědectví bratra Martina z Bartonu. Datum vzniku nelze určit.

… napsal blažený František vlastní rukou dopis … ministrovi a bratřím ve Francii, aby až uvidí dopis, zaplesali a vzdali chválu Bohu Trojjedinému: Velebme Otce i Syna i Ducha svatého.

Další

Přejít nahoru