XV. kapitola

O smrti pána Jana, prvního ochránce Řádu, a jak byl za otce a ochránce Řádu přijat pán HugolinOstie

61. 1 Ctihodný otec, výše zmíněný kardinál pán Jan od Svatého Pavla, který blaženému Františkovi velmi často vypomáhal radou i ochranou, doporučoval i všem ostatním kardinálům život a skutky světce i jeho bratří. 2 Ovlivnil tak jejich srdce, že milovali Božího muže s jeho bratry natolik, že si každý z nich přál mít na kurii někoho z bratří ne kvůli nějaké službě, ale pro svatost a zbožnou úctu, kterou k nim chovali.

3 Když zemřel pan Jan od Svatého Pavla, vnukl Pán jednomu z kardinálů, jménem Hugolin, který byl tehdy biskupem v Ostii, aby blaženého Františka i jeho bratry vroucně miloval, aby je chránil a staral se o ně. 4 On se k nim ostatně choval, jako by byl otcem všech, ba projevoval jim ještě větší lásku, než jakou dává otec přirozeně svým tělesným synům. Byl plný duchovní lásky k Božímu muži a jeho bratřím, velmi je v Pánu miloval a staral se o ně. 5 Když se muž Boží doslechl o jeho vynikající pověsti, a protože byl významný také mezi kardinály, přišel k němu i se svými bratry. 6 On je s velkou radostí přijal a řekl jim: „Nabízím vám svoji osobní pomoc a radu a jsem připraven poskytovat vám ochranu podle vašeho přání. Přeji si také, abyste mě ve vašich modlitbách doporučovali Bohu.“

7 Tehdy vzdal blažený František Bohu díky a řekl panu kardinálovi: „S radostí vás, pane, chci mít za otce a ochránce našeho Řádu a přeji si, aby na vás vždy všichni bratři pamatovali ve svých modlitbách.“ 8 Potom ho blažený František poprosil, zda by se ráčil zúčastnit kapituly bratří o Letnicích. 9 On s tím ihned laskavě souhlasil a od té doby byl na jejich kapitule přítomen každý rok.

10 Když přijížděl na kapitulu, vyšli mu naproti v procesí všichni bratři, kteří se na kapitule shromáždili. 11 On při příchodu bratří sestoupil z koně a šel s nimi pěšky až ke kostelu svaté Marie. 12 Pak k nim pronesl řeč a sloužil mši svatou, při které Boží muž František zpíval evangelium.

Další

Přejít nahoru