Druhý list kustodům

Ze stejných důvodů jako u prvního listu se předpokládá, že vznikl v roce 1220. Do některých moderních vydání Františkánských pramenů nebyl zařazen, protože se nedochoval v žádném rukopise, ale pouze u Waddinga, který jej přeložil ze španělštiny. Španělský text prý pochází až z doby, kdy Jan Parenti byl provinciálem ve Španělsku (dříve než se stal v letech 1227-1232generálem Řádu). Text však obsahuje výrazy a jazykové obraty, které odpovídají stylu sv. Františka, což svědčí ve prospěch jeho pravosti. František se zde zmiňuje o třech dalších svých listech: ve verši 4 – o Listě klerikům, ve v. 5 – o Prvním listě kustodům a ve v. 6 – o Listě vládcům lidu, který posílá spolu s tímto listem. Zmíněné písemnosti musely být sepsány ve výše uvedeném pořadí. Případný falsifikátor by nemohl psát o Prvním listě kustodům, který se téměř úplně vytratil z rukopisné tradice. I Druhý list kustodům je adresován všem představeným řádu, nikoli jen kustodům v pozdějším slova smyslu.

1 Všem kustodům menších bratří, ke kterým se dostane tento list, posílá bratr František, nejmenší z Božích služebníků, pozdrav a svatý pokoj v Pánu.

Vězte, že v Božích očích jsou některé věci velmi důležité a vznešené, ač jsou někdy mezi lidmi považovány za bezcenné a zanedbatelné; a jsou jiné věci, které jsou lidem drahé a úctyhodné, ale před Bohem jsou považovány za bezcenné a zanedbatelné. Prosím vás před naším Pánem a Bohem, jak jen mohu, abyste onen dopis, který pojednává o nejsvětějším těle a krvi našeho Pána, dali biskupům a ostatním klerikům; a abyste si zapamatovali, co jsme vám o těchto věcech doporučili.

Druhý dopis, který vám posílám, abyste ho předali starostům, radním a vládcům, a který se týká toho, aby se konaly veřejně mezi lidem i na náměstích chvály Boží, hned opište v mnoha exemplářích a dejte si záležet, abyste ho doručili těm, kterým má být předán.

Další

Přejít nahoru