6. Bratry učil umrtvovat neřesti, potlačovat žádosti těla a vnější smysly činit necitlivými ke všemu, co by mohlo dráždit. Neboť i sám, jak byl zvyklý, když byl trýzněn tělesnou žádostí, často se vrhal do jámy plné ledu. Tento příklad umrtvování následovali i ostatní. Pečlivě zkoumal skutky bratří, nic nenechal nepotrestáno, a tak je učil nejvyšší poslušnosti. Vynikal neobyčejnou zdrženlivostí. Měnil chuť jídel a víno téměř nikdy nepil, a dokonce i vodu pil jen málo. Za lůžko mu sloužila holá zem a spal víc vsedě než vleže. Aby byl pokládán za opovrženíhodného a špatného, choval se velmi prostě a vyhýbal se všemu obdivu, aby nepropadl marnostem. Obzvláště si vážil kněží a učitele božského zákona zahrnoval zvláštní láskou.

Další

 

Přejít nahoru