2. Blažený František pocházel z města Assisi. Odmalička byl vychováván tak, aby se choval marnivě. Stal se obchodníkem a téměř dvacet pět let svého života prožil naprázdno. Staral se jen o záležitosti tohoto světa a neusiloval ani v nejmenším o získání některé z ctností. Proto ho Pán stihl nemocí a silou pravice Nejvyššího se František změnil v jiného člověka, pohrdl vším bohatstvím světa a celým svým srdcem se vrhl na získávání nebeského království. Prodal všechno, co měl1, a získané peníze dal jakémusi chudému knězi. Ten ale ze strachu před Františkovými rodiči se zdráhal peníze přijmout. František je proto bez váhání odhodil přímo před ním pryč, protože je považoval za méně než prach. Pak byl svým tělesným otcem spoután, uvězněn a bit, ale pro Spasitelovo jméno nedbal o záchranu těla.

Další

1 Srv. Mt 19,21.

 

Přejít nahoru