16. Ty, kteří trpěli kýlou tak, že jim i vnitřnosti vylézaly ven, zázračně uzdravil v jediném okamžiku. Uzdravení proběhlo tak rychle, že to uzdravení pokládali spíše za sen než za opravdové uzdravení. Milosrdně uzdravil i jednu ženu, která trpěla dvacet tři let krvavým výtokem1, a uzdravil i jinou, která trpěla stejnou nemocí po sedm let. Jeden klerik, který vypil něco smrtelně jedovatého2, tento jed při jeho vzývání vyzvracel. František byl láskyplný osvoboditel mnoha zajatců, jimž „otevřel vězení a rozlomil pouta“ a nechal je svobodně odejít.

Tak konal po celém světě opravdové zázraky a mnohé zachránil v různých neštěstích, a to mocí toho, jehož měl vždy rád, jehož z celé mysli miloval3 a jehož vždy nosil ve svém srdci.

 Další

1 Srv. Mt 9,20.

2 Srv. Mk 16,18.

3 Srv. Lk 10,27.

 

Přejít nahoru