15. Mnoha slepcům navrátil zrak, a to i těm, kteří dříve vůbec neviděli. Také jednomu člověku navrátil na původní místo oči vypadlé tak, že visely jen na tenké žilce na lících. Také hluchým navracel sluch a němým řeč1. Jednomu muži nechal narůst jazyk, protože i když ho měl i dříve, sotva ho bylo vidět, jak byl krátký. Očistil také dva malomocné2, z nichž jeden byl také chromý, ale byl uzdraven z obou chorob. Z mnoha posedlých vyhnal ďábla. Kristovou mocí uzdravil neznámé množství lidí trpících vodnatelností, křivicí a jinými nemocemi.

Ostatně v městě Capua vzkřísil z mrtvých jednoho chlapce, který při hře s ostatními chlapci spadl do řeky a kterého říční bahno na delší dobu skrylo jako hrob. V městě Siena jakéhosi mladíka zabil padající dům a ten při vzývání přesvatého otce Františka nejen že ožil, ale jevil se naprosto bez zranění. Na Sicílii slavně přivedl z podobné smrti zpět k životu jiného mladíka. A v Německu vskutku vzkřísil dalšího mrtvého. Dalších sedm, kteří již byli na odchodu, vytrhl z náručí smrti.

Další

1 Srv. Mk 7,37.

2 Srv. Lk 7,22.

 

Přejít nahoru