14. Toho dne, kdy byl pohřben, vykonal mnoho znamení. Zbavil nemoci jednu malou dívenku stiženou křivicí. A pak i později, hlavně těm, kteří přišli uctít jeho památku, když byli těžce nemocní, dal milost zdraví. Mnohé mrzáky uzdravil tak, že mohli konat to, co dřív, dokonce i ty, kteří se se svým postižením narodili, kteří leželi s koleny přirostlými k trupu či s přeraženými údy. I ty, kteří jen leželi na lůžku a nemohli se hýbat, jen s něčí pomocí, a byli pro své pokřivené ruce a ostatní vyschlé údy předurčeni k pouhému soucitu.

Další 

 

Přejít nahoru