13. Kdosi viděl jeho duši, jak vystupuje k nebi vynášena na bílém obláčku1 a zářící jako hvězda. Odevšad se valily davy lidí, město Assisi se radovalo a celý kraj se sbíhal. Synové plakali z vnitřní radosti a líbali na otci znamení nejvyššího Krále. Jeho přesvaté tělo bylo pohřbeno v pokoji a pohřební obřady byly zakončeny zpěvem mnoha hymnů a chval.

Další

1 Srv. Zj 14,14.

 

Přejít nahoru