1. Žádal jsi mě, bratře Benedikte, abych z Legendy o našem přeblaženém otci Františkovi něco vybral a uspořádal to do devíti kapitol1, které by bylo možné, protože budou dostatečně krátké, vložit do breviářů, a budou je tak mít všichni. Udělal jsem, co bylo v mých silách, a protože jsi muž vzácný Bohu2, s oddaností jsem vyhověl tvému přání, třebaže ne tak, jak by sis přál. Toužím po tom, aby odměnou za tuto malou práci bylo věčné ovoce svaté modlitby.

Další

1 Není známo, jak byla legenda původně rozdělena do devíti kapitol, neboť v žádném z dochovaných rukopisů se toto rozdělení nezachovalo. Možné řešení nabízí např. anglická verze Františkánských pramenů: I (2-3), II (4-6), III (7-9), IV (10-11), V (12-13), VI (14), VII (15), VIII (16), IX (17).

2 Srv. Dan 9,23.

 

Přejít nahoru