LXII. kapitola

Jak se zbožně modlíval církevní hodinky

96. Církevní hodinky se modlil s velikou zbožností a úctou. Ačkoli trpěl nemocí očí, žaludku, sleziny a jater, nechtěl se při modlitbě žalmů opírat o zeď nebo stěnu. Hodinky se modlil vždy ve stoje a bez kapuce, netěkal očima, a to ani při pauzách.

Když šel světem, k modlitbě hodinek se vždy zastavoval; a jestliže jel na koni, sesedl.

Jednou se vracel z Říma a bez přestání pršelo. Sesedl z koně, aby se pomodlil hodinky. Dlouho stál, až celý promokl. Často říkával: „Když tělo v klidu pojídá svůj pokrm, který bude spolu s ním pokrmem červů, s jakým klidem a pokojem musí požívat duše svůj pokrm, jímž je její Bůh.“

 Další

Přejít nahoru