LX. kapitola

Jak se mu na cestě zjevily tři ženy a po neobyčejném pozdravení zase zmizely

93. Ještě o této podivuhodné události bych se chtěl krátce zmínit. Její výklad je sice nejistý, ale skutečnost je to jistá. Když šel František, Kristův chudý, z Rieti do Sieny, aby si tam nechal léčit oči, musel jít rovinou nedaleko Rocca Campiglia1. Lékař, příznivec Řádu, ho na cestě doprovázel. 3 A hle, znenadání se na cestě, kudy se svatý František ubíral, objevily tři chudičké ženy. Postavou, vzhledem i věkem si byly tak podobny, že bys řekl, že jsou to tři dokonalé kopie vytvořené podle jedné formy. Když k nim svatý František přicházel, uctivě se uklonily a velebily ho neobvyklým pozdravem. Říkaly: „Buďte vítána, paní chudobo!“ Světec se nevýslovně radoval, protože žádné pozdravení od lidí nemiloval tak jako to, které si ony zvolily. Když viděl, že ženy jsou opravdu chudé, obrátil se na lékaře, který ho doprovázel, a řekl mu: „Dej mi prosím z vnuknutí Božího něco, abych to dal těm chuděrám!“ Lékař rychle vytáhl peněženku, seskočil z koně a dal každé z nich peníz. Pak jeli dál. Když se po chvíli bratři i lékař ohlédli, na celé rovině nebylo po ženách ani vidu, ani slechu. 10 Velmi udiveni přičítali tuto příhodu podivuhodným skutkům Božím, protože jim bylo jasno, že to nebyly ženy, když odlétly rychleji než pták.

Další 

1 Na cestě mezi Rieti a Sienou jsou dvě stejnojmenná místa. Pravděpodobně jde o dnešní Campiglia d`Orcia.

Přejít nahoru