LIX. kapitola

Jak daroval plášť chudé ženě, která trpěla oční chorobou

92. Stalo se v době, kdy svatý František pobýval v domě biskupa v Rieti, protože mu léčili nemocné oči, že k lékaři přišla chudá žena z Machilone1, která trpěla podobnou nemocí jako světec. Otec se obrátil na svého kvardiána a pravil mu asi toto: „Bratře kvardiáne, sluší se, abychom vrátili cizí majetek.“ Kvardián mu odpověděl: „Otče, máme-li něco takového u nás, bude to vráceno.“ František nato: „Musíme tamté chudé ženě vrátit tento plášť, který jsme si od ní vypůjčili, neboť nemá, čím by hradila své výlohy.“ Kvardián namítal: „Bratře, tento plášť je můj a nikdo mi ho nepůjčil. Klidně ho užívej, dokud budeš chtít, a pak mi ho vrať, až ho nebudeš potřebovat.“ Kvardián ho totiž krátce předtím koupil, protože ho svatý František nutně potřeboval. Světec mu odpověděl: „Bratře kvardiáne, byl jsi ke mně vždycky laskavý, ukaž svou laskavost i v tomto případě.“ Kvardián odvětil: „Dělej, co chceš, otče, cokoli ti Duch vnukne.“ 10 Nato František zavolal světského člověka, který byl velmi zbožný, a řekl mu: 11 „Vezmi tento plášť a dvanáct chlebů, jdi tam k té chudičké ženě a pověz jí: 12 Chudý, jemuž jsi zapůjčila tento plášť, ti děkuje za zapůjčení, ale nyní si vezmi, co ti patří.“ 13 Muž šel a vyřídil, co měl vyřídit. 14 Žena však měla za to, že si z ní tropí posměch. Začervenala se a řekla mu: „Dej mi pokoj se svým pláštěm! Nevím, o čem mluvíš.“ 15 On však trval na svém a všechno jí vložil do rukou. 16 Když poznala, že doopravdy nejde o podvod, zmocnil se jí strach, že by mohla být o takový snadný zisk zase připravena. Ještě v noci vstala, a aniž by se starala o vyléčení svých očí, vrátila se s pláštěm domů.

Další 

1 Toto místo se nachází se v okolí Rieti a dnes se jmenuje Posta.

Přejít nahoru