LVIII. kapitola

Jak nechal darovat chudé matce dvou bratří první Nový zákon, který Řád měl

91. Jednou k světci přišla matka dvou bratří a s důvěrou ho prosila o almužnu. Svatý otec s ní měl soucit a řekl svému vikáři Petru Cattanimu: „Můžeme naší matce dát nějakou almužnu?“ Matku kteréhokoliv bratra nazýval totiž vždy matkou svou a všech bratří. Bratr Petr mu odpověděl: „V domě není nic, co bychom jí mohli dát.“ A dodal: „Máme však jeden Nový zákon, z něhož čteme k matutinu, protože nemáme breviář1.“ Blažený František ho vyzval: „Dej naší matce ten Nový zákon, ať ho prodá kvůli své nouzi, neboť právě tato kniha nás napomíná, abychom chudým vycházeli v ústrety. Mám za to, že se Bohu bude víc líbit dar než předčítání.“ Dali tedy knihu ženě, a tak byl první Nový zákon, který řád měl, ze svaté lásky darován.

 Další

1 Breviář, který se používal při papežské kurii, byl bratřím darován spolu s Řeholí roku 1223. Dokud ho neměli, používali pouze žaltář.

Přejít nahoru