LVIl. kapitola

Jak chudému daroval kus svého hábitu

90. Jednou ho prosil chudák o almužnu. On však u sebe nic neměl. Odpáral proto kus svého hábitu a dal to chudému.

Někdy se dokonce, ze stejného důvodu, svlékl ze svých kalhot.

Takovou láskou k chudým oplývalo jeho srdce, s takovým nadšením chodil ve šlépějích chudého Krista.

 Další

Přejít nahoru