LVI. kapitola

Jak daroval chudému svůj plášť, aby přestal nenávidět svého pána

89. Kdysi potkal svatý František v Collestradě u Perugie chudého, jehož znal dříve ze světa. Zeptal se ho: „Bratře, jak se máš?“ Ale ten člověk, špatně naložen, začal svého pána proklínat, že ho o všecko připravil. Řekl: „Jen díky mému pánu, všemohoucí Bůh ať ho prokleje, jsem na tom tak špatně.“ Františkovi se zželelo víc jeho duše než těla, protože v ní choval smrtelnou nenávist, a řekl mu: „Bratře, měl bys svému pánu pro lásku Boží odpustit, abys svou duši zachránil. Možná že ti pak navrátí, co ti vzal. Jinak jsi ztratil nejen svůj majetek, ale ztratíš i duši.“ 7 A on na to: „Nemohu mu úplně odpustit, nevrátí-li mi napřed, co mi vzal.“ Blažený František měl tehdy na sobě plášť a řekl mu: „Podívej, dám ti tento plášť, ale prosím tě, abys svému pánu pro lásku Pána Boha odpustil.“ Muž, obměkčený a povzbuzený dobrodiním, přijal dar a bezpráví odpustil.

Další 

Přejít nahoru