LV. kapitola

Podobně se zachoval i k dalšímu chudému

88. Podobný případ se stal v Celle di Cortona. Blažený František měl nový plášť, který zvlášť pro něho bratři starostlivě opatřili. Vtom přichází chudý a běduje, že mu zemřela manželka a rodina je v bídě. Světec mu praví: „Pro lásku Boží ti dám tento plášť, ale s tou podmínkou, že ho nikomu nedáš, leč by ti ho dobře zaplatil.“ Ale už tu byli bratři, aby plášť sebrali a zabránili jeho darování. Chudák však z výrazu tváře svatého otce nabral odvahy a zuby nehty hájil plášť jako by byl jeho. Nakonec museli bratři plášť odkoupit a chudý s obdrženou sumou odešel.

Další 

Přejít nahoru