LIV. kapitola

O dalším chudém, kterému dal jiný plášť

87. Jindy, když se vracel ze Sieny, potkal opět chudého. Světec řekl svému druhovi: „Bratře, sluší se, abychom svůj plášť vrátili tomuto chudému, jemuž patří. My jsme jej dostali půjčený, dokud nenajdeme ještě chudšího.“ Bratr uvažoval, jak nutně plášť soucitný otec potřebuje, a tvrdošíjně tomu bránil. Namítal, že pečuje o druhého, aniž by dbal o sebe. Světec mu odpověděl: „Nechci být zlodějem; pokládal bych to za naši krádež, kdybychom jej nedali potřebnějšímu.“ Nato bratr ustoupil a světec dal chudému svůj plášť.

 Další

Přejít nahoru