XLVII. kapitola

Jak přiměl zástup světských rytířů k tomu, aby prosili o almužnu

77. Když byl blažený František nemocen a Assiští se domnívali, že asi brzy zemře, poslali k bratřím v Noceře1 slavnostní poselstvo, aby Františka dostali do Assisi, protože nechtěli svou slávu, že mají tělo Božího muže, přenechat jiným. Když rytíři Františka uctivě na koních doprovázeli, přijeli do chudé vesničky jménem Satriano2. Jeli sem proto, že byl čas k jídlu a měli hlad, nenašli tu však nic, co by mohli koupit. Rytíři se proto vrátili k blaženému Františkovi a řekli: „Musíš nám dát něco ze svých almužen, protože zde nemůžeme sehnat nic k jídlu.“ Světec jim odpověděl: „Nic jste nesehnali proto, že se spoléháte víc na své mouchy než na Boha.“ Mouchami totiž nazýval peníze. 5 „Ale vraťte se do domů, kde jste byli, a pokorně poproste o almužnu. Lásku Boží nabízejte místo mincí. 6 A nestyďte se, protože následkem hříchu je všecko almužnou, kterou dává hodným i nehodným onen veliký Almužník v lásce a slitování.“ Tu přemohli rytíři ostýchavost, statečně prosili o almužny a dostali více pro lásku Boží než za peníze. Lidé jim dávali jako o závod a s radostí a bylo po hladu tam, kde zvítězila bohatá chudoba.

Další 

1 Nocera se nachází asi 20 km od Assisi.

2 K této události došlo v létě 1226.

Přejít nahoru