XLVI. kapitola

Jak spěchal vstříc bratrovi, který se vracel z cesty za almužnou, a políbil ho na rameno

76. Jednou se v Porciunkule jistý bratr vracel z Assisi s almužnami; když už byl blízko, začal zpívat a nahlas chválit Pána. Když ho světec uslyšel, hned vstal, vyběhl ven, políbil bratra na rameno, pytel si naložil na vlastní rameno 3 a řekl: „Ať je požehnán můj bratr, který ochotně jde, pokorně žádá a radostně se vrací.“

 Další

Přejít nahoru