O vyprošování almužen

XLI. kapitola

Doporučuje, aby bratři prosili o almužnu

71. Svatý Otec měl raději almužny vyprošované od dveří ke dveřím než ty, které lidé přinášeli sami. Ostych žebrat nazýval nepřítelem spásy, ale stud při žebrání, který neobrátí nohy nazpátek, nazýval svatým. Chválil ty, kteří se studem zardívali na citlivé tváři, ne však ty, které stud zmátl. Někdy, když bratry povzbuzoval k prosbě o almužnu, používal tato slova: „Jděte, neboť v této poslední době jsou menší bratři dáni světu proto, aby na nich vyvolení naplnili to, zač budou Soudcem odměněni: Co jste učinili jednomu z mých menších bratří, mně jste učinili1.Podle toho pak říkal, že veliký Prorok2 náš Řád vyznamenal tím, že jeho jméno tak jasně vyslovil.

Proto také chtěl, aby bratři nepřebývali jen ve městech, nýbrž i v poustevnách, aby byla všem lidem dávána příležitost k získání zásluh a nedobrým vzata záminka k omluvě.

 Další

1 Mt 25,40.

2 Srv. Lk 7,16.

Přejít nahoru