Příklady proti penězům

XXXV. kapitola

Přísná důtka bratrovi, který vzal do rukou peníze

65. Boží přítel sice horlivě opovrhoval vším světským, ale nejvíc ze všeho zatracoval peníze. Proto od počátku svého obrácení zvlášť penězi pohrdal a těm, kdo ho následovali, důrazně připomínal, že penězům je třeba se vyhýbat jako samotnému ďáblu. Dával svým radu, aby k penězům a k výkalům chovali stejnou lásku.

Jednoho dne se stalo, že nějaký světský člověk vešel do kostelíka svaté Marie v Porciunkule, aby se tam pomodlil. U kříže nechal peněžní dar. Když odešel, sebral jeden bratr peníze jednoduše rukou a hodil je do okenního výklenku. Doneslo se až ke světci, co bratr udělal. Když bratr viděl, že se to o něm ví, spěchal prosit za odpuštění a položen na zemi žádal potrestání. Světec ho pokáral a přísně mu vytýkal, že se peněz dotkl. Nařídil mu, aby peníze vlastními ústy z výklenku zvedl a ústy je položil za ohradu na oslí trus. Bratr příkaz ochotně splnil. Bázeň naplnila srdce všech, kteří o tom slyšeli. 10 Po té události pak všichni pohrdali penězi ještě více, když byly postaveny na roveň trusu, a den ze dne byli novými příklady povzbuzováni, aby penězi pohrdali.

 Další

Přejít nahoru